• εβδομήντα

  εβδομήντα

  семьдесят

 • χρωματίζω

  χρωματίζω

  окрашивать

 • χωρίς

  χωρίς

  без

 • άγαμος

  άγαμος

  холостой

 • η αυτόματη μηχανή πώλησης

  η αυτόματη μηχανή πώλησης

  торговый автомат

 • η βαλανιδιά

  η βαλανιδιά

  дуб

 • η βαλίτσα

  η βαλίτσα

  чемодан

 • η βασίλισσα

  η βασίλισσα

  королева

 • η βελόνα

  η βελόνα

  игла

 • η βιβλιοθήκη

  η βιβλιοθήκη

  библиотека

Θα ήθελα κάτι χωρίς κρέας.

Я хотел бы что-нибудь без мяса.

Έχω μία μηχανή.

У меня есть и мотоцикл.

Πάει με τη μηχανή.

Он едет на мотоцикле.

Έχω μία φωτογραφική μηχανή.

У меня есть фотоаппарат.

Είναι αυτή η βαλίτσα σας;

Это Ваш чемодан?

Πρέπει να φτιάξεις την βαλίτσα μας!

Ты должен упаковать наш чемодан!

Χρειάζεσαι μία μεγάλη βαλίτσα!

Тебе нужен большой чемодан!

Θέλω να πάω στη βιβλιοθήκη.

Я хочу в библиотеку.

Θέλω να πάω στη βιβλιοθήκη για να δανειστώ ένα βιβλίο.

Я хочу в библиотеку, чтобы взять книжку.

 

Для того, чтобы свободно общаться на бытовом уровне достаточно словарного запаса в 2000 слов. Если Вы будете учить по 10-15 слов в день, Вы сможете добиться такого уровня менее чем за полгода изучения языка.

Подпишитесь на нашу рассылку и мы будем присылать Вам каждый день новую порцию слов для изучения и озвученные примеры фраз.


Обучение в игровой форме Для связи с администратором: