• δέκα τρία

  δέκα τρία

  тринадцать

 • ρυμουλκώ

  ρυμουλκώ

  буксировать

 • μακριά

  μακριά

  далеко

 • πλούσιος

  πλούσιος

  богатый

 • το τουφέκι

  το τουφέκι

  ружье

 • το τραγούδι

  το τραγούδι

  песня

 • το τραίνο

  το τραίνο

  поезд

 • το τραμ

  το τραμ

  трамвай

 • το τραπέζι

  το τραπέζι

  стол

 • το τριαντάφυλλο

  το τριαντάφυλλο

  роза

Η ώρα είναι δέκα.

Сейчас десять часов.

Είναι μακριά ως το πλησιέστερο ταχυδρομείο;

До ближайшего почтамта далеко?

Αφού πήγε στη Αμερική έγινε πλούσιος.

После того, как он переехал в Америку, он разбогател.

Μπορείτε να πάρετε και το τραμ.

Вы также можете сесть на трамвай.

Το επόμενο δρομολόγιο του τραμ είναι σε 10 λεπτά.

Следующий трамвай придёт через 10 минут.

Πότε είναι το τελευταίο δρομολόγιο του τραμ;

Когда уходит последний трамвай?

Θα στρώσω το τραπέζι.

Я накрываю на стол.

Είναι το τραπέζι ελεύθερο;

Этот столик свободен?

Πλύνε τα χέρια σου πριν κάτσεις στο τραπέζι.

Помой руки перед тем, как садиться за стол.

 

Для того, чтобы свободно общаться на бытовом уровне достаточно словарного запаса в 2000 слов. Если Вы будете учить по 10-15 слов в день, Вы сможете добиться такого уровня менее чем за полгода изучения языка.

Подпишитесь на нашу рассылку и мы будем присылать Вам каждый день новую порцию слов для изучения и озвученные примеры фраз.

Введите ваш e-mail:


Обучение по Skype | Для связи с администратором: