• ογδόντα

  ογδόντα

  восемьдесят

 • βελάζω

  βελάζω

  блеять

 • εθελοντικός

  εθελοντικός

  добровольно

 • άχρηστος

  άχρηστος

  бесполезный

 • η ολόκληρη η οικογένεια

  η ολόκληρη η οικογένεια

  вся семья

 • η ομελέτα

  η ομελέτα

  омлет

 • η ομίχλη

  η ομίχλη

  туман

 • το όριο

  το όριο

  ограничение

 • τα ούρα

  τα ούρα

  моча

 • ο ουρανός

  ο ουρανός

  небо

η οικογένεια μου

Моя семья

Η οικογένεια μου είναι εδώ.

Моя семья здесь.

Εμείς είμαστε μία οικογένεια.

Мы - семья.

Η οικογένεια δεν είναι μικρή.

Наша семья не маленькая.

Η οικογένεια είναι μεγάλη.

Наша семья большая.

Ο ουρανός είναι μπλε.

Небо - синее.

Τι χρώμα έχει ο ουρανός; Μπλε.

Какого цвета небо? Синего.

 

Для того, чтобы свободно общаться на бытовом уровне достаточно словарного запаса в 2000 слов. Если Вы будете учить по 10-15 слов в день, Вы сможете добиться такого уровня менее чем за полгода изучения языка.

Подпишитесь на нашу рассылку и мы будем присылать Вам каждый день новую порцию слов для изучения и озвученные примеры фраз.


Обучение в игровой форме Для связи с администратором: