• είκοσι

  είκοσι

  двадцать

 • πρέπει

  πρέπει

  быть должным

 • αυτός

  αυτός

  он

 • ένας ράφτης

  ένας ράφτης

  портной

 • η νοσοκόμα

  η νοσοκόμα

  медсестра

 • η ντίσκο

  η ντίσκο

  дискотека

 • η ντομάτα

  η ντομάτα

  помидор

 • η νύχτα

  η νύχτα

  ночь

 • η ξενάγηση

  η ξενάγηση

  путешествие

 • η οδοντόβουρτσα

  η οδοντόβουρτσα

  зубная щетка

Τι, μόνο είκοσι κιλά;

Что? Только двадцать килограмм?

Μία μέρα έχει είκοσι τέσσερις ώρες.

В одном дне двадцать четыре часа.

Ναι, πρέπει να κινούμαι.

Да, мне нужно двигаться.

Πού πρέπει να υπογράψω;

Где мне расписаться?

Πρέπει να ψωνίσω.

Мне надо сделать покупки.

Πρέπει να ψωνίσει.

Она должна сделать покупки.

Πρέπει να αλλάξω τρένο;

Мне надо будет пересаживаться?

Πρέπει να περιμένετε το τρένο.

Вы должны ждать поезд.

Πρέπει να περιμένετε το ταξί.

Вы должны ждать такси.

Πρέπει να πληρώσεις είσοδο;

Вход платный?

Πρέπει να φτιάξεις την βαλίτσα μας!

Ты должен упаковать наш чемодан!

Δεν πρέπει να ξεχάσεις τίποτα!

Ничего не забудь!

Πρέπει να κάνω μετεπιβίβαση;

Мне надо пересаживаться?

Πού πρέπει να κάνω μετεπιβίβαση;

Где мне надо пересаживаться?

Εδώ πρέπει να κάνετε μετεπιβίβαση.

Вам нужно выходить здесь.

Πρέπει να χάσω κιλά.

Я должен сбросить вес.

Πρέπει να οδηγήσω μετά.

Я ещё должен ехать.

Πρέπει να περιμένετε το λεωφορείο.

Вы должны ждать автобус.

Πρέπει να δουλέψεις πολύ.

Ты должен много работать.

Πρέπει να σηκωθείς νωρίς.

Ты должен рано встать.

Πρέπει να είσαι συνεπής.

Ты должен быть пунктуальным.

Πρέπει να βάλει βενζίνη.

Он должен заправиться.

Πρέπει να πληρώσω το ξενοδοχείο.

Я должен оплатить гостиницу.

Πρέπει να επισκευάσει το αυτοκίνητο.

Он должен отремонтировать машину.

Πρέπει να πλύνει το αυτοκίνητο.

Он должен помыть машину.

Πρέπει να καθαρίσει το σπίτι.

Она должна убрать квартиру.

Πρέπει να πλύνει τα ρούχα.

Она должна постирать.

Πρέπει να στείλω το γράμμα.

Я должен послать письмо.

Πρέπει να γυρίσουμε πίσω.

Надо разворачиваться.

Φοβάμαι πως πρέπει να πάρουμε ταξί.

Боюсь, что нам придётся взять такси.

Πρέπει πρώτα να πάρετε το μηδέν!

Сначала Вы должны набрать ноль!

Τότε πρέπει να πληρώσετε πρόστιμο.

Тогда Вам придётся платить штраф.

Πρέπει να κατέβετε από την πίσω πόρτα.

Вы должны выходить сзади.

Πρέπει να πάμε αμέσως στο γιατρό.

Мы должны сейчас идти к врачу.

Ποια γραμμή πρέπει να πάρω;

Какая линия мне нужна?

Πρέπει να πάμε αμέσως στο σχολείο.

Мы должны сейчас идти в школу.

Πρέπει να πάμε αμέσως στη δουλειά.

Мы должны сейчас идти на работу.

Δεν την τρώω επειδή πρέπει να χάσω κιλά.

Я его не ем, потому что я должен сбросить вес.

Δεν την πίνω επειδή πρέπει να οδηγήσω μετά.

Я его не пью, потому что я ещё должен ехать.

αυτός και αυτή

Он и она

Αυτός πήρε ένα τσιγάρο.

Он взял сигарету.

Αυτός διάβασε ένα εικονογραφημένο.

Он читал цветной журнал.

Αυτός έγραψε ένα γράμμα.

Он писал письмо.

Αυτός είναι το αφεντικό μου.

Это мой начальник.

Αυτός είναι ο Πέτερ.

Это Пётр.

Ποιος είναι αυτός;

Кто это?

Αυτός μιλάει αγγλικά.

Он говорит по-английски.

(Αυτός) Δουλεύει τώρα;

Он как раз работает?

(Αυτός) Έχει χρόνο.

У него есть время.

(Αυτός) Δεν έχει χρόνο.

У него нет времени.

Αυτός μαθαίνει γερμανικά.

Он учит немецкий.

Αυτός μένει σε ένα φτηνό ξενοδοχείο.

Он живёт в дешёвой гостинице.

Αυτός ήταν τεμπέλης αλλά αυτή ήταν επιμελής.

Он был ленивым, а она была прилежной.

Αυτός ήταν φτωχός αλλά αυτή ήταν πλούσια.

Он был бедным, а она была богатой.

Αυτός ήταν άπιστος αλλά αυτή ήταν πιστή.

Он был неверен, а она была верна.

Αυτός είναι εδώ και αυτή είναι εδώ.

Он здесь и она здесь.

Είναι ένας χιονάνθρωπος.

Это снеговик.

Πού υπάρχει ένας γιατρός;

Где врач?

Εκεί είναι ένας καναπές και μία πολυθρόνα.

Там стоят диван и кресло.

Δώδεκα μήνες είναι ένας χρόνος.

Двенадцать месяцев – это год.

Στο πίσω μέρος του σπιτιού είναι ένας κήπος.

За домом сад.

Μπροστά από το σπίτι είναι ένας μικρός δρόμος.

Перед домом нет улицы.

Ένας άντρας βάρους 50 κιλών είναι αδύνατος.

Мужчина, весящий 50 килограммов, худой.

Εγώ δουλεύω λίγες ώρες την ημέρα ως νοσοκόμα.

Я работаю медсестрой на пол-ставки.

Θέλετε να πάμε στη ντίσκο;

Вы хотите на дискотеку?

Τρώω ένα σάντουιτς με μαργαρίνη και ντομάτα.

Я ем бутерброд с маргарином и помидором.

Η νύχτα είναι σκοτεινή.

Ночь тёмная.

Είναι επικίνδυνα να πηγαίνεις για περίπατο τη νύχτα;

Ночью опасно ходить гулять?

Πότε αρχίζει η ξενάγηση;

Когда начинается экскурсия?

Πότε τελειώνει η ξενάγηση;

Когда заканчивается экскурсия?

Πόσο διαρκεί η ξενάγηση;

Какова продолжительность экскурсии?

Χρειάζεσαι χτένα, οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα.

Тебе нужна расчёска, зубная щётка и зубная паста.

 

Для того, чтобы свободно общаться на бытовом уровне достаточно словарного запаса в 2000 слов. Если Вы будете учить по 10-15 слов в день, Вы сможете добиться такого уровня менее чем за полгода изучения языка.

Подпишитесь на нашу рассылку и мы будем присылать Вам каждый день новую порцию слов для изучения и озвученные примеры фраз.


Обучение в игровой форме Для связи с администратором: