• پنج

  پنج

  пять

 • بیدار شدن

  بیدار شدن

  просыпаться

 • هر دوی ...و...

  هر دوی ...و...

  как … так и…

 • اجباری

  اجباری

  обязательный

 • مرغ دریایی

  مرغ دریایی

  чайка

 • مرکز خرید

  مرکز خرید

  торговый центр

 • مسئوليت

  مسئوليت

  ответственность

 • مسابقه

  مسابقه

  спичка

 • مسابقه اسب دوانی

  مسابقه اسب دوانی

  скачки

 • مسافر

  مسافر

  пассажир

‫شما چرا بیدار شده اید؟‬

Почему Вы проснулись?

‫ممکن است مرا ساعت 7 بیدار کنید؟‬

Разбудите меня, пожалуйста, в семь часов.

‫من به محض اینکه ساعت زنگ بزند، بیدار می شوم.‬

Я встаю, как только звонит будильник.

‫آنها اجازه داشتند مدت زیادی (تا دیروقت) بیدار باشند.‬

Им можно было долго не ложиться спать.

‫کجا میتوان گل خرید؟‬

Где можно купить цветы?

‫تا مرکز شهر چند ایستگاه است؟‬

Сколько остановок до центра?

‫او (مونث) باید خرید کند.‬

Она должна сделать покупки.

‫کجا میتوان تمبر خرید؟‬

Где можно купить почтовые марки?

‫کدام اتوبوس به مرکز شهر می رود؟‬

Какой автобус идёт в центр?

‫چه موقع یک اتوبوس به مرکز شهر می رود؟‬

Когда отправляется автобус в центр города?

‫من می خواهم خیلی خرید کنم.‬

Я хочу много чего купить.

‫چه جوری به مرکز شهر بروم؟‬

Как мне попасть в центр города?

‫من می خواهم به مرکز شهر بروم.‬

Мне нужно в центр города.

‫کجا میتوان بلیط خرید؟‬

Где можно купить проездные билеты?

‫داور مسابقه از بلژیک می آید.‬

Судья из Бельгии.

‫داور مسابقه از بلژیک می آید.‬

Судья из Бельгии.

 

Подпишитесь на нашу рассылку и мы будем присылать Вам каждый день новую порцию слов для изучения и озвученные примеры фраз.