• هزار

  هزار

  тысяча

 • خود را احساس کردن

  خود را احساس کردن

  чувствовать себя

 • لباسی که پشت و رو نیس

  لباسی که پشت و رو نیس

  наизнанку

 • کند

  کند

  тупой

 • گذرگاه

  گذرگاه

  тропинка

 • گذشته

  گذشته

  прошлое

 • گذشته نه چندان دور

  گذشته نه چندان دور

  недавнее прошлое

 • گذشته‌های دور

  گذشته‌های دور

  давнее прошлое

 • گربه

  گربه

  кошка

 • گردش

  گردش

  поворот

‫من موقعی که سرما خورده ام هیچ بویی را احساس نمی کنم.‬

Я не воспринимаю запаха, когда у меня насморк.

‫هر چه سن بالا می رود، احساس راحت طلبی بیشتر می شود.‬

Чем старше, тем покладистей становишься.

‫شنا کردن بلدی؟‬

Ты умеешь плавать?

جنگ برپا کردن علیه...

вести войну с ...

‫او همزمان با اتو کردن تلویزیون تماشا می کند.‬

Она смотрит телевизор, когда гладит.

‫اما صحبت کردن و نوشتن مشکل است.‬

Но говорить и писать сложно.

‫شنا کردن در آنجا خطرناک نیست؟‬

Там не опасно купаться?

‫من احتیاج به ماشین امداد خودرو جهت بوکسل کردن دارم.‬

Мне нужен эвакуатор.

‫در گذشته ،بله.‬

Раньше да.

‫نه، من سال گذشته هم اینجا بودم.‬

Нет, я уже был / была здесь в прошлом году.

‫اما نه چندان گران.‬

Но ничего очень дорогого.

‫در گذشته ،بله.‬

Раньше да.

‫نه، من سال گذشته هم اینجا بودم.‬

Нет, я уже был / была здесь в прошлом году.

‫در گذشته ،بله.‬

Раньше да.

‫نه، من سال گذشته هم اینجا بودم.‬

Нет, я уже был / была здесь в прошлом году.

‫شما گربه دارید؟‬

У Вас есть кошка?

‫گربه دوست دخترم‬

Кошка моей подруги

‫یک گردش با ماشین در شهر انجام دهید.‬

Совершите обзорную экскурсию по городу.

 

Подпишитесь на нашу рассылку и мы будем присылать Вам каждый день новую порцию слов для изучения и озвученные примеры фраз.