• دوم

  دوم

  второй

 • خشک کردن

  خشک کردن

  сушить

 • چه کسی

  چه کسی

  кто

 • خسته‌کننده

  خسته‌کننده

  скучный

 • پاپیون

  پاپیون

  галстук бабочка

 • پادشاه

  پادشاه

  король

 • پارچه

  پارچه

  ткань

 • پارک

  پارک

  парк

 • پاک کن

  پاک کن

  ластик

 • پاکت

  پاکت

  конверт

‫شنا کردن بلدی؟‬

Ты умеешь плавать?

جنگ برپا کردن علیه...

вести войну с ...

‫او همزمان با اتو کردن تلویزیون تماشا می کند.‬

Она смотрит телевизор, когда гладит.

‫اما صحبت کردن و نوشتن مشکل است.‬

Но говорить и писать сложно.

‫شنا کردن در آنجا خطرناک نیست؟‬

Там не опасно купаться?

‫من احتیاج به ماشین امداد خودرو جهت بوکسل کردن دارم.‬

Мне нужен эвакуатор.

‫رمان خسته کننده است.‬

Роман скучный.

‫او (مرد) یک رمان خسته کننده می خواند.‬

Он читает скучный роман.

‫فیلم خسته کننده نبود.‬

Фильм был нескучный.

‫اگرچه مسافرت خوب بود، اما خیلی خسته کننده بود.‬

Несмотря на то, что поездка была приятной, она была слишком утомительной.

‫به نظر من آن کسل کننده است.‬

По-моему, это скучно.

‫او (مونٍث) خسته بود.‬

Она была уставшей.

‫ من خسته هستم.‬

Я устал / устала.

‫من می روم زیرا خسته هستم.‬

Я ухожу, потому что я устал / устала.

‫او (مونٍث) نیامد، چون خسته بود.‬

Она не пришла, потому что она была уставшей.

‫من به محض اینکه شروع به درس خواندن می کنم خسته میشوم.‬

Я чувствую усталость, как только я должен / должна что-то учить.

‫من یک عروسک و یک خرس پارچه ای لازم دارم.‬

Мне нужна кукла и плюшевый мишка.

‫از آن پارک خوشم می آید.‬

Этот парк мне нравится.

‫اینجا کجا می شود پارک کرد؟‬

Где здесь можно припарковаться?

‫چه مدت می توان اینجا پارک کرد؟‬

Как долго здесь можно стоять?

‫او (مذکر) اجازه ندارد در پارک بخوابد.‬

Ему нельзя спать в парке.

‫من پاکت نامه و کاغذ نامه لازم دارم.‬

Мне нужны конверты и бумага для писем.

 

Подпишитесь на нашу рассылку и мы будем присылать Вам каждый день новую порцию слов для изучения и озвученные примеры фраз.