• هزار

  هزار

  тысяча

 • مسافرت کردن

  مسافرت کردن

  путешествовать

 • چیزی

  چیزی

  что-то

 • نقره ای

  نقره ای

  серебряный

 • مربا

  مربا

  варенье

 • مربع

  مربع

  квадрат

 • مرد

  مرد

  мужчина

 • مرد فرانسوی

  مرد فرانسوی

  француз

 • مردم

  مردم

  люди

 • مرز

  مرز

  граница

‫ تو کی به مسافرت می روی؟‬

Когда ты едешь в отпуск?

‫شما زیاد مسافرت می کنید؟‬

Вы много путешествуете?

‫برای مسافرت اینجا هستید؟‬

Вы здесь в отпуске?

‫اگرچه مسافرت خوب بود، اما خیلی خسته کننده بود.‬

Несмотря на то, что поездка была приятной, она была слишком утомительной.

‫شنا کردن بلدی؟‬

Ты умеешь плавать?

جنگ برپا کردن علیه...

вести войну с ...

‫اما صحبت کردن و نوشتن مشکل است.‬

Но говорить и писать сложно.

‫او همزمان با اتو کردن تلویزیون تماشا می کند.‬

Она смотрит телевизор, когда гладит.

‫شنا کردن در آنجا خطرناک نیست؟‬

Там не опасно купаться?

‫من احتیاج به ماشین امداد خودرو جهت بوکسل کردن دارم.‬

Мне нужен эвакуатор.

‫شما چیزی خورده اید؟‬

Вы уже что-нибудь ели?

چه چیزی می خواهید؟

Что Вы хотите?

‫شما چیزی می نوشید؟‬

Вы что-нибудь пьёте?

‫ما هیچ چیزی نمی خواستیم بنوشیم.‬

Мы не хотели ничего пить.

‫من می خواهم شما را به چیزی دعوت کنم.‬

Я хотел бы / хотела бы Вас куда-нибудь пригласить.

‫من می خواهم از شما تقاضای چیزی کنم.‬

Я хотел бы / хотела бы Вас о чем-то попросить.

‫من می خواهم چیزی بخورم.‬

Я хотел бы / хотела бы что-нибудь поесть.

‫من می خواهم چیزی بنوشم.‬

Я хотел бы / хотела бы что-нибудь попить.

چه چیزی احتیاج دارید؟

Что Вам нужно?

‫نباید چیزی را فراموش کنی!‬

Ничего не забудь!

‫می خواهم چیزی بنویسم.‬

Я хочу кое-что написать.

چیزی برای خوردن

что-нибудь поесть

‫می توانید چیزی به من توصیه کنید؟‬

Не могли бы Вы мне что-нибудь посоветовать?

‫چیزی برای خواندن دارید؟‬

У Вас есть что-нибудь почитать?

‫می توانم لحظه ای چیزی بگویم؟‬

Можно мне что-то сказать?

‫درشهر چه چیزی برای دیدن وجود دارد؟‬

Что можно увидеть в городе?

‫نان با مربا و عسل؟‬

Булочки с джемом и мёдом?

‫من یک نان توست با کره و مربا می خورم.‬

Я ем тост с маслом и джемом.

‫ما فرانسوی یاد میگیریم.‬

Мы учим французский.

‫من یک راهنما میخواهم که فرانسوی صحبت کند.‬

Я хотел бы / хотела бы гида, говорящего по-французски.

‫او (مؤنث) نه تنها آلمانی، بلکه فرانسوی هم صحبت می کند.‬

Она говорит не только по-немецки, но и по-французски.

‫مردم با ادب‬

Вежливые люди

‫مردم مهربان‬

Приятные люди

‫مردم جالب‬

Интересные люди

‫چرا مردم نیامدند؟‬

Почему люди не пришли?

‫اما با خیلی از مردم آشنا شدم.‬

Но я уже знаю многих людей.

‫مردم شامپاین می نوشند.‬

Люди пьют шампанское.

‫حرفهای مردم را می فهمید؟‬

Вы понимаете людей?

‫بسیار خوب است. مردم مهربان هستند.‬

Очень хорошо. Люди очень приятные.

‫مردم شراب و آبجو می نوشند.‬

Люди пьют вино и пиво.

 

Подпишитесь на нашу рассылку и мы будем присылать Вам каждый день новую порцию слов для изучения и озвученные примеры фраз.