• چهار

  چهار

  четыре

 • فراموش کردن

  فراموش کردن

  забывать

 • حتماً

  حتماً

  конечно

 • اول

  اول

  первый

 • صبحانه

  صبحانه

  завтрак

 • صحرا

  صحرا

  пустыня

 • صدا

  صدا

  звук

 • صدای انسان

  صدای انسان

  голос

 • صفحه کلید

  صفحه کلید

  клавиатура

 • صندل

  صندل

  сандалии

‫ساعت چهار است.‬

Сейчас четыре часа.

‫باغ وحش چهار شنبه ها باز است؟‬

Зоопарк работает в среду?

‫یک روز بیست و چهار ساعت است.‬

В одном дне двадцать четыре часа.

‫شنا کردن بلدی؟‬

Ты умеешь плавать?

‫چک های مسافرتی را فراموش نکن.‬

Не забудь дорожные чеки.

‫پاسپورت را فراموش نکن.‬

Не забудь заграничный паспорт.

‫بلیط هواپیما را فراموش نکن.‬

Не забудь билет на самолёт.

‫نباید چیزی را فراموش کنی!‬

Ничего не забудь!

‫نام آنرا فراموش کرده ام.‬

Я это забыл.

جنگ برپا کردن علیه...

вести войну с ...

‫اما صحبت کردن و نوشتن مشکل است.‬

Но говорить и писать сложно.

‫او (مذکر) عینکش را فراموش کرده.‬

Он забыл свои очки.

‫او همزمان با اتو کردن تلویزیون تماشا می کند.‬

Она смотрит телевизор, когда гладит.

‫شنا کردن در آنجا خطرناک نیست؟‬

Там не опасно купаться?

‫من احتیاج به ماشین امداد خودرو جهت بوکسل کردن دارم.‬

Мне нужен эвакуатор.

‫رئیس حتماً یک دوست دختر دارد.‬

У шефа точно есть подруга.

‫ساعت چند صبحانه سرو می شود؟‬

В каком часу подают завтрак?

‫شما صبحانه چی میل دارید؟‬

Что бы Вы хотели на завтрак?

‫من می خواهم نان صبحانه و نان بخرم.‬

Я хочу купить булочки и хлеб.

‫ما می خواهیم صبحانه بخوریم.‬

Мы хотели бы позавтракать.

‫میخواهم به نانوایی بروم تا نان صبحانه و نان بخرم.‬

Я хочу в булочную, чтобы купить булочки и хлеб.

‫صدای آن کمی بلند است.‬

Несколько громковата.

‫من حرفش را نفهمیدم زیرا صدای آهنگ بلند بود.‬

Я не мог / не могла его понять, потому что музыка была очень громкой.

‫تو با صدای بلند می خندی – اینقدر بلند نخند!‬

Ты так громко смеёшься – не смейся так громко!

‫کلید گاراژ گم شده است.‬

Ключ от гаража пропал.

‫کلید ها اینجا هستند.‬

Вот ключи.

‫می دانی کلید او کجاست؟‬

Ты знаешь, где его ключ?

 

Подпишитесь на нашу рассылку и мы будем присылать Вам каждый день новую порцию слов для изучения и озвученные примеры фраз.